A. Sait Aykut

A. Sait Aykut
PAYLAŞ
Hakkında

Yrd. Doç. Dr. A. Sait (Abdulsait) Aykut 2015’te ABD’de Wisconsin - Madison Üniversitesi Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde doktorasını verdi. Başta Arap edebiyatı olmak üzere, İslam felsefesi, tasavvuf ve seyahat alanlarında araştırmaları yayınlanmış, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Katar’da düzenlenen uluslararası ilmî toplantılarda tebliğ vermiştir. İbn Sînâ, Câhiz, Câbirî, Turtûşî, Se‘âlibî, İbnü’l-Mukaffa’, Ebû Hayyân Tevhîdî ve İbn Arabî’den çevirileri vardır. İbn Battûta Seyahatnâmesi (YKY, 2004) başlıklı çevirisiyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2004 Yılının En İyi Mütercimi” seçilmiş, 2010 yılında Arap seyahat edebiyatına yaptığı katkılardan ötürü Doha’da Katar Kültür Bakanı’ndan “onur ödülü” almış, doktora eğitimi esnasında yürüttüğü özgün çalışmaları sebebiyle 2014 yılında Wisconsin Üniversitesi’nin “Rektörlük Bursu”na (Chancellor Scholarship) layık görülmüştür. Arapça, İngilizce, Farsça, Klasik Yunanca, Rusça ve Türki dilleri bilen Aykut şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı başkanıdır ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde de ders vermektedir.